Kredyty

Kredyty inwestycyjne i technologiczne dla firm

W celu rozwoju firmy zawsze potrzebne są początkowe środki na rozruch i zakup nowego majątku rozumianego w sposób bezpośredni jako nieruchomości czy maszyny, a także jako prawa niematerialne, na przykład patenty czy specjalistyczne oprogramowanie. Zazwyczaj niezbędne jest tak zwane finansowanie zewnętrzne, by firmy były w stanie udźwignąć takie inwestycje. Takim dofinansowaniem są kredyty inwestycyjne, które można otrzymać w bankach komercyjnych.

Kredyt na inwestycje

Wbrew pozorom, uzyskanie kredytu inwestycyjnego jest stosunkowo proste i wymaga w praktyce jedynie złożenia określonych dokumentów. Są nimi dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa, dokumenty finansowe, dokładny opis finansowanej inwestycji, zabezpieczenie kredytu oraz czasami także informacje o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Ogólnie rzecz biorąc, bank musi dokładnie ustalić firmę i poznać jej sytuację finansową. Musi też wiedzieć, na co przeznaczone mają być pożyczane pieniądze i musi ustalić, czy planowana inwestycja jest sensowna. Ważny jest też obecny majątek firmy, z którego bank będzie w przypadku czarnego scenariusza windykował.

Kredyty inwestycyjne udzielane są zazwyczaj na okres od 1 do 20 lat. Mogą być wypłacane w kolejnych transzach lub jako jednorazowa wypłata. Wszystko zależy tutaj od dokładnych ustaleń pomiędzy bankiem i firmą. Czasami także taki kredyt jest odnawialną linią kredytową.

Kredyt technologiczny

Jedną z wartych uwagi opcji w przypadku kredytów inwestycyjnych jest z całą pewnością kredyt technologiczny. Jest to specyficzna modyfikacja kredytu inwestycyjnego, która umożliwia skorzystanie z tak zwanej premii technologicznej. Jest to dofinansowanie ze środków publicznych, w tym europejskich, dla inwestycji podnoszących ogólny poziom technologiczny gospodarki.

Procedura udzielenia kredytu technologicznego wygląda początkowo normalnie. Różnica polega na tym, że kiedy bank akceptuje warunki kredytu, nie wydaje zgody na jego udzielenie, ale decyzję wstępną. Z taką decyzją przedsiębiorca udaje się do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie składa wniosek o dofinansowanie z Funduszu Kredytu Technologicznego. Żeby go otrzymać, musi przedstawić dokumenty dowodzące, że jego inwestycja ma na celu rozwój technologii, że jest sensowna pod względem ekonomicznym i że będzie przez firmę realnie wykorzystywana w jej działalności. Jeśli wniosek będzie zaakceptowany, po uzyskaniu komercyjnego kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca otrzyma automatycznie premię technologiczną.

Zobacz
Komentarze (0)