Kredyty

Firmowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Gdy analizujemy oferty banków nie możemy nie zwrócić uwagi na to, że instytucje finansowe są dziś w stanie zaproponować nam zróżnicowaną ilość produktów skierowanych do firm. Jednym z takich rozwiązań jest kredyt obrotowy dla firm, a więc produkt skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, którym potrzebne są dodatkowe źródła finansowe niezbędne do tego, aby sfinansować prowadzoną w danym momencie działalność gospodarczą.

Oczywiście, rozwiązania te różnią się w zależności od tego, jaki bank nam je proponuje, możemy więc wskazać dziś różne rodzaje kredytu tego typu. Najczęściej mówimy o kredycie obrotowym ratalnym, kredycie obrotowym zawartym w rachunku kredytowym, a także o takim, który znajduje się w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wydaje się szczególnie interesującym rozwiązaniem, pozwala bowiem firmom na zadłużenie się aż do limitu debetowego, który został przewidziany przez umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami. Dzięki temu firma zainteresowana takim rozwiązaniem może liczyć na stały dostęp do gotówki, ta zaś może być swobodnie przeznaczana nie tylko na pokrywanie aktualnych wydatków, ale i zobowiązań. Oczywiście, każde skorzystanie z linii kredytowej przyczynia się do tego, że saldo kredytowe ulega zwiększeniu. Możliwe jest zatem wypłacanie gotówki oraz wykonywanie płatności nawet, jeśli na firmowym koncie brakuje już wolnych środków.

Mówiąc o tego rodzaju kredycie powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego odnawialny charakter. Jeśli więc przekazujemy środki finansowe na konto, spłacamy go i możemy ponownie korzystać z debetu, jaki nam przysługuje. Linia kredytowa ma i ten plus, że odsetki są naliczane jedynie od aktualnego zadłużenia. Jeśli więc na firmowym koncie pojawią się środki własne, nie będzie konieczności płacenia kosztów odsetkowych.

Co nie mniej istotne, same odsetki są naliczane na bieżąco od wykorzystanej kwoty, choć pobiera się je raz w miesiącu. Oczywiście, nie każdy może liczyć na takie rozwiązanie, bank jest więc skłonny do jego wypłacania przede wszystkim w odniesieniu do takich podmiotów gospodarczych, które charakteryzują się średnim oraz wysokim poziomem przychodów. Sam okres kredytowania najczęściej wynosi 12 miesięcy, choć w sytuacji, gdy firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej, kredyt może zostać odnowiony na kolejny rok. Bywa zresztą i tak, że już na starcie kredyt taki jest zawierany na dłuższy okres, choć zwykle wiąże się to z koniecznością spełnienia przez firmę dodatkowych wymogów lub długiej współpracy z bankiem.

Zobacz
Komentarze (0)