Kredyty

Finansowanie zewnętrzne rozpoczęcia działalności

Większość firm na starcie potrzebuje odpowiedniego zasilenia kapitałem z zewnątrz. W oczywisty sposób najczęściej jest to kapitał pochodzący z wybranego przez siebie banku. Zwykle ma formę tak zwanego kredytu na start.

Kredyt na start

Kredyty na start są najczęściej przeznaczone dla podmiotów gospodarczych, które dopiero zaczynają działalność na rynku lub nie minął jeszcze rok od ich pojawienia się. O kredyt na start ubiegać się może każdy przedsiębiorca, który zarejestrował się już w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konkretne formy kredytu na start mogą być bardzo różne. Może to być kredyt inwestycyjny lub kredyt ogólny, z którego wykorzystania nie trzeba się rozliczać. Może to też być opcja kredytowa w postaci kredytu ratalnego lub rachunku odnawialnego.

Szczegóły kredytu zawsze zależą od każdego banku. Maksymalny okres kredytowania to zwykle 5 lat. Najczęściej można ubiegać się o kredyt niezabezpieczony do sumy 30.000 złotych i o kredyt zabezpieczony hipotecznie do sumy 350.000 złotych. Zdolność kredytowa firmy szacowana jest w oparciu o jej prognozowane wyniki finansowe, co czyni z biznesplanu kluczowe narzędzie. Wszystkie koszty ponoszone w związku z posiadaniem kredytu na start są kosztami firmy, dzięki czemu mogą być odliczane od podstawy opodatkowania.

Dzięki kredytowi na start można realnie rozpocząć działalność gospodarczą bez obawy, że problemy finansowe uniemożliwią działanie firmy. Zazwyczaj rozwiązuje on wszystkie początkowe problemy finansowe i pozwala skupiać się na tym, co sama firma ma robić. Wielką zaletą kredytu na start jest jego prostota, ponieważ formalności są ograniczone do minimum i przedsiębiorca ma czas na realne zajmowanie się swoją działalnością.

 

Aby uzyskać kredyt na start, przedsiębiorca musi:

- posiadać pozytywną historię kredytową lub przynajmniej nie być wymienionym na liście dłużników Biura Informacji Kredytowej;

- posiadać rejestrację Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

I to wszystko. Dalsza część procedury polega w zasadzie tylko na przedstawieniu swojego biznesplanu bankowi i przedstawieniu mu niezbędnych dokumentów potwierdzających wszystkie fakty. W procedurze uzyskania kredytu na start zawsze pomaga przedstawiciel z banku i kontakt z nim będzie idealnym pierwszym krokiem do rozpoczęcia starań.

Zobacz
Komentarze (0)