Finanse dla Ciebie

Strategie inwestora

Zadaniem każdego inwestora jest podejmowanie decyzji odnośnie tego, co w danym czasie kupić i kiedy to sprzedać, aby transakcje te były korzystne. To jest jednak, można rzecz, monotonia dnia codziennego inwestora. Są to decyzje szczegółowe, które muszą wynikać z ogólnej strategii przyjętej przez inwestora, jeśli ma on realnie osiągnąć sukcesy.

Te sukcesy mogą być jednak bardzo różnie zdefiniowane i mogą być realizowane w różnych podejściach taktycznych oraz strategicznych. Można to zobrazować przez kilka prostych, przynajmniej pozornie, pytań:

I. Czy jesteśmy skłonni do większego ryzyka jeśli daje to szansę na większy zysk, czy wolimy mniejsze ryzyko, ale i mniejsze potencjalne zyski?

II. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować gorsze ceny, jeśli będą oznaczały większe prawdopodobieństwo zysku, czy wolimy niższe szanse zysku, ale za to przy lepszych cenach aktywów?

III. Czy wolimy często zarabiać mniejsze kwoty i rzadko tracić, czy chcemy zarabiać dużo i często pogodzimy się ze stratami?

IV. Czy wolimy niskie zyski i małe ryzyko teraz, czy większe ryzyko z większymi zyskami po dłuższym czasie?

Są to pytania, które bynajmniej nie są rozłączne, czyli przy jednym produkcie finansowym często trzeba sobie równocześnie odpowiadać na kilka z nich i odpowiedzi będą stopniowane. Jako przykład można tutaj przywołać lokaty bankowe i obligacje, ponieważ zysk na nich jest stosunkowo niewielki, ale można go poprawić, jeśli zgodzimy się na opóźniony zysk lub nawet na ryzyko straty, jeśli będziemy spekulować obligacjami. Z drugiej strony mamy produkty lewarowane, które teoretycznie przynoszą wielkie zyski w krótkim czasie przy ogromnym ryzyku wielkich strat, ale takie instrumenty mogą być też budowane w podejściu długoterminowym zmniejszającym ryzyko przy mniejszych i dość pewnych zyskach. Równocześnie jednak zawsze istnieje drobne ryzyko wielkiego krachu.

Problem pojawia się także na rynku opcji, ponieważ tutaj można grać zarówno na hossę i na bessę. W powyższym przykładzie ustawiliśmy się jako osoba, która swoimi decyzjami pokazuje opcje innym i zaprasza do skorzystania z nich. Tutaj to my korzystamy z opcji zaoferowanych nam przez innych i możemy zdecydować się na opcje OTM, które jednak raczej nie będą sukcesem, albo na opcje ITM, przypadku których można dużo zarobić, ale potencjalne straty także są spore.

Zobacz
Komentarze (0)