Finanse dla Ciebie

Rachunek bieżący firmy – kredyt obrotowy

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele różnych rodzajów finansowania zewnętrznego dla swojej działalności gospodarczej. Jedną z możliwości jest zaciągnięcie kredytu obrotowego, który stanowi dodatkowe wsparcie dla firmy w jej bieżącej działalności. Kredyty obrotowe w praktyce działalności gospodarczej pojawiają się najczęściej jako kredyty ratalne, kredyty w rachunku kredytowym oraz kredyty w rachunku bieżącym. Ostatnią z tych opcji zazwyczaj określa się mianem linii kredytowej.

Kredyt w rachunku

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest w formie określonego limitu, do którego firma może się wedle uznania zadłużać. Jest to de facto dostęp do dodatkowej gotówki, która może być wykorzystywana na dowolne cele. Każda kolejna wypłata powiększa saldo ujemne konta, co oznacza, że brak środków na koncie nie jest przeszkodą dla wypłaty.

Linia kredytowa jest kredytem odnawialnym, czyli po spłacie obecnego zadłużenia możliwe jest powzięcie przez firmę dodatkowych zobowiązań. Nie ma potrzeby występowania po raz kolejny o linię kredytową, kiedy chce się po raz kolejny skorzystać z możliwości zadłużenia. Co więcej, odsetki powstają tylko w stosunku do realnie wykorzystanego kredytu, a ich naliczanie dokonywane jest według ustalonych w umowie warunków. Pobranie odsetek następuje zwykle raz w miesiącu. Linia kredytowa jest produktem przeznaczonym głównie dla finansowania bieżącej działalności firmy i zabezpieczania jej płynności finansowej. Nie jest to produkt bankowy przeznaczony do finansowania działalności inwestycyjnej i ze względu na dość niewielkie, przynajmniej w stosunku do skali firmy limity, nie nadaje się do takich celów, chociaż nic Formanie nie stoi na przeszkodzie, by firma w ten sposób wykorzystała pieniądze. Banki nie nakładają na swoich klientów żadnych specjalnych ograniczeń w kwestii sposobu korzystania z przyznanej im linii kredytowej i oczekują jedynie regularnego spłacania odsetek od poziomu zadłużenia.

Warunki uzyskania finansowania

Na linię kredytową mogą liczyć firmy, które uzyskują przynajmniej średniej wysokości przychody, co oczywiście jest definiowane osobno przez każdy bank w stosunku do jego klientów. Typowa linia kredytowa przyznawana jest na rok, po czym może zostać odnowiona, jeśli sytuacja firmy się nie pogorszyła. Stali, dobrzy klienci banku mogą liczyć na lepsze i wygodniejsze warunki kredytowania. Oprocentowanie tego typu kredytu zależy od banku. Najczęściej ustalane jest jako stawka WIBOR 1M lub 3M powiększona o uznaniową marżę banku.

Zobacz
Komentarze (0)