Finanse dla Ciebie

Inwestowanie w sposób bezpieczny

Są inwestycje, które uchodzą za bezpieczne, na przykład inwestycje w złoto. W rzeczywistości nie ma jednak czegoś takiego jak bezpieczne inwestycje i zawsze istnieje jakieś ryzyko. Jedne inwestycje mogą być co najwyżej obarczone mniejszym ryzykiem niż inne. Dlatego zanim zdecydujemy się na zainwestowanie jakichkolwiek środków pieniężnych, powinniśmy poznać swoją sytuację i zapanować na nią, rozejrzeć się po rynkach i zdecydować, jak bardzo skłonni jesteśmy na ryzyko.

Nie powinno się inwestować każdej nadwyżki finansowej zwłaszcza w sytuacji, kiedy wisi nad nami zadłużenie. Zadłużenie to zazwyczaj duże koszty i najlepszą inwestycją okazuje się spłata zadłużenia, ponieważ znikają koszty. Brak wydatków to zysk. Co więcej, kiedy decydujemy się na różnego rodzaju inwestycje, nasze pieniądze są zawsze w jakiś sposób zamrożone. Oznacza to, że nasze nadwyżki finansowe stają się niedostępne lub raczej dostęp do nich jest kosztowny. Jeśli mamy dług na karcie kredytowej i nasz domowy budżet jest nieustabilizowany, może nam brakować pieniędzy na życie, nawet jeśli przez kilka ostatnich miesięcy odłożyliśmy jakąś sumę i chcemy ja teraz zainwestować. Może to być pułapka.

Przed decyzją o inwestowaniu trzeba zadbać o poduszkę finansową, czyli o unormowanie budżetu oraz o posiadanie łatwo dostępnych środków o wartości wystarczającej na pokrycie wszystkich naszych wydatków przez okres 3-6 miesięcy. Wtedy mamy wolność inwestowania.

Skłonność do ryzyka

Jeśli chcemy zainwestować kwotę X, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wielkim problemem byłoby dla nas stracenie tych pieniędzy. Jeśli nie byłoby to miłe, ale nie byłoby problemem, możemy inwestować bardzo agresywnie i szukać maksymalizacji wartości. Jeśli jednak byłby to poważny problem, należy szukać opcji hedgingowych, czyli takich, które pozwalają na maksymalną ochronę kapitału. Trzeba też przeanalizować swoją sytuację życiową i sytuację na świecie, by upewnić się, że zamrożenie pieniędzy na kilka lat nie będzie błędem i czy inwestycje o takim spektrum czasowym mają dla nas w ogóle sens. Na wiele elementów takiej analizy nie będziemy mieli wielkiego wpływu, ponieważ wartość wielu aktywów jest zależna chociażby od koniunktury czy decyzji politycznych rządów innych krajów, ale przewidzieć to po części przynajmniej można.

Zobacz
Komentarze (0)