Finanse dla Ciebie

Dotacje dla nowych firm

Dobry pomysł na biznes to klucz do sukcesu. Okazuje się, że jednak niewystarczający, ponieważ sama idea to ważna sprawa, ale niemożliwa będzie jej realizacja bez odpowiedniego wkładu finansowego. Ciężko zgromadzić sumę wystarczającą na otwarcie swojej firmy, porzucenie pracy na etacie to niemądry krok, a zgromadzone dotąd oszczędności to zaledwie kropla w morzu kwoty, która jest potrzebna. Jak pozyskać dotacje dla nowych firm i spełnić marzenie o otwarciu własnej działalności? 

 

Dofinansowanie na własną działalność - jakie warunki trzeba spełnić?

Dofinansowanie dla nowych firm z urzędu pracy udzielane jest przez starostę za pośrednictwem właściwego dla danego powiatu urzędu pracy. 

Co do zasady urząd na stronie internetowej zamieszcza informację, w jakim terminie można składać wnioski o dofinansowanie. W praktyce nabór wniosków trwa cały rok. Z czego to wynika? Zdarzają się sytuacje, kiedy urząd otrzymuje dodatkowe środki na przyznanie dotacji lub któryś z wnioskodawców rezygnuje z uczestnictwa w programie. 

Dotacje dla firm bez wkładu własnego może otrzymać osoba, która:

  • posiada status osoby bezrobotnej i jest zarejestrowana w PUP
  • spełnia wszystkie kryteria narzucone przez urząd pracy
  • złoży kompletny wniosek oraz odbędzie kurs organizowany przez urząd pracy dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
  • zapewni PUP zabezpieczenie uzyskanych pieniędzy 

Bardzo ważne jest to, że urząd przyznaje dotacje dla nowych firm jednoosobowych.  O dofinansowanie nie może się ubiegać żadna spółka w rozumieniu prawa handlowego. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca docelowo będzie chciał prowadzić spółkę cywilną, a uzyskał dofinansowanie z PUP, to przez pierwsze 12 miesięcy swojej działalności, będzie musiał ją prowadzić samodzielnie. 

Komplet poprawnie wypełnionych dokumentów to podstawa

Wniosek o dotacje nowych firm na start musi zawierać komplet niezbędnych danych np.: rodzaj prowadzonej działalności, proponowane przez wnioskodawcę zabezpieczenie oraz kopię dokumentów dotyczących działalności m.in. plan przedsięwzięcia. 

Zabezpieczenie w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności 

Dotacje dla firm 1 osobowych nie są przyznawane w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zabezpieczy dotacji. Istotą zabezpieczenia jest gwarancja zwrócenia otrzymanej kwoty w przypadku złamania warunków umowy.  Najczęściej wybieraną formą zabezpieczenia jest poręczenie. Zobowiązanie wymaga pozyskania 2 poręczycieli, którzy osiągają odpowiednie dochody. Umowa zawierana jest w formie notarialnej lub sporządzania pisemnie w PUP.  Poręczyciele podlegają szczególnym ograniczeniom np. poręczycielem nie, może być osoba powyżej 75 roku życia. 

Ostatni krok, czyli podpisanie umowy 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy wnioskodawca musi zgłosić działalność do CEiDG. Następnie zostają przelane środki na rachunek osoby ubiegającej się o dotację, które muszą być wykorzystanie w narzuconym przez urząd terminie (zwykle to 1-2 miesięce). Co więcej, wnioskodawca musi się rozliczyć z prowadzonej działalności w wyznaczonym terminie.

Jeżeli osoba nie będzie prowadziła działalności przez rok lub nie wywiąże się z innych zobowiązań względem urzędu, musi w całości zwrócić otrzymane środki. 

Dofinansowanie z PUP to bardzo dobre rozwiązania dla nowych przedsiębiorstw na start. Dobrze wykorzystane środki pozwalają na rozwinięcie skrzydeł na rynku. Mimo to warto dobrze przemyśleć kwestię ubiegania się o dotację, tak, żeby finalnie nie trzeba było zwracać środków na wypadek, gdy działalność upadnie.

Zobacz
Komentarze (0)